از شکست و انسان‌ها

می‌خواستم بنویسم جایی خوانده‌ام مخترع ماشین ظرفشویی یک مادر امریکایی بوده که پنج فرزند داشته. بعد دیدم دوست ندارم اولین کلمه‌ام مادر باشد. این مخترع قبل از هر چیز انسان بوده. بعد دیدم برایم مهم است که این انسان زن بوده. بعد نوشتم جایی خوانده‌ام مخترع ماشین ظرفشویی یک زن امریکایی بوده که پنج فرزند داشته. بعد فکر کردم خود این مخترع محترم خودش را چطور معرفی می‌کرد؟ به نظر خودش قبل از هر چیز چه بوده؟ مخترع؟ زن؟ مادر؟ انسان؟ امریکایی؟

چیزی نوشته بود درباره شکست. برایش نوشتم به نظر من مهم است که انسان خودش را با شکستش این همان نکند. بله شاید در موضوعی از زندگی شکست بخوریم. اما همه ما آن جز شکست خورده نیست. 

بعد با خودم فکر کردم چقدر سخت است وقتی شکست دقیقن در همان بخشی باشد که اولین کلمه معرفی خودت باشد. مثلن اگر من یک عمری خودم را به عنوان یک مهندس معرفی کرده باشم و حالا ببینم من یک مهندس شکست خورده هستم. 

گمانم گاهی انسان لازم دارد خودش را از نو بسازد و از نو برای خودش تعریف کند.

/ 0 نظر / 32 بازدید