صفحه پرشین بلاگ را باز میکنم تا بنویسم : تو کسیبمتمسیاتنلسینلاکنی.....نه پشیمان میشوم . مینویسم : من السق/ثمانقلکسینلق...........نه به اندازه کافی نوشتنی نیست . مینویسم : آدمی الکصغهکغبسغا...........نه متن منظورم را نمیرساند .

علاوه بر این که سرم شلوغ است و وقت نوشتن ندارم و علاوه بر اینکه تنبل شده ام و نوشتنم نمیاد . ترسو و سختگیر هم شده ام .

و به جز همه اینها خوبم ، خیلی خوب . از پاییز لذت میبرم و چشم به راه ۳۰ سالگی قریب الوقوعم هستم .

/ 4 نظر / 3 بازدید
حميدرضا

سلام همکلاسی قديمی ۳۰ ساله هم ميشي. زياد اتفاق خاصی نيست يعنی حداقل واسه من که نبود ...

.

کاش می نوشتی.هرچقدر دور از چیزی که تو ذهنته،دور از اون ایده آل. کاش می نوشتی..... دلم برات تنگ شده

Coral Island

فکر می کنم تولّدت رو فراموش کردم. تبريک عزيزم. من اهوازم الان، قسمت نبود که ببينمت. دلارام باشی و سرخوش، هميشه.