وقتی قانون هم ....

من خيلی از دوستانم را ميشناسم که وقتی ظلمی بر آنها ميرود ( مثلا متلک ميشنوند ) اعتراض نميکنند چون ميترسند بقيه فکر کنند : حتما دختره يه کاری کرده که پسره بهش متلک گفته . من هميشه با اين برخورد مخالفت ميکردم چون خودم هر روز بدون آنکه کار خارج از عرفی کرده باشم متلک ميشنوم گويا خود زن بودن خارج از عرف است ( بگذريم از اينکه حتی انسانی که کار خارج از عرف ميکند هم مستحق اين برخورد نميدانم ) ولی وقتی ميشنوی امکان دارد جانت را هم بر سر تفکر لابد کرم از خود درخت است ! بگذاری ديگر نميدانم چه بايد بگويم . اين نوشته شادی صدر را آنها که باور ندارند حقوق زنان پايمال ميشود ، بخوانند . آنها که فکر ميکنند مبارزه برای احقاق حقوق زنان تفنن است ، بخوانند . زن ستيزی در اعماق جامعه ما ريشه دوانده و اين باور ها ميتواند انسانها را از زندگی هم محروم کند .

/ 2 نظر / 3 بازدید
علي

نه نه اشتباه نكنيد، جامعه ما زن ستيز نيست. بسيار هم به زن ارزش مي دهد. مانند يك گوهر گرانبها كه بايد آنرا از دست ناپاكان حفظ كرد و در خانه نهان كرد! زنان سرمايه هاي اجتماع ما محسوب مي شوند!! باور نداريد؟

شيوا

نمی‌دونم چرا هميشه اين درختهای کرمو مؤنث هستند! مادرم هميشه می‌گه سر بی‌گناه تا زير چوبهء دار ميره ولی بالای دار نمی‌ره! اميدوارم اينطور باشه