تولد ۲ سالگی کارمندی !

امروز درست ۲ سال است که من دارم در اين شرکت کار ميکنم . در واقع ۲ سال است که دارم کار ميکنم . ولی حس ميکنم اين ۲ سال را گم کرده ام . حس می کنم اين ۲ سال از عمرم را به حقوق ماهيانه ام فروخته ام . و هيچ چيز به جز اين پول به دست نياورده ام . پس همچنان لعنت به اين کارمندی 03.gif

/ 4 نظر / 3 بازدید
nevise

دو سال است که حل شدی..نه؟ سعی کن حلال باشي

علي

فكر مي كنم چيزي بيش از حقوق به دست آورده ايد. منتها از آن با خبر نيستيد.

ليلا

کار اينقدر ها هم بد نيست ! جدا اگر من نيام اداره احساس می کنم مريضم. همينکه احساسا کنی کار يکنفر را راه انداختی يا تونستی به کسی که ۲ ماهه دنباله کارش می دود کمک کنی و خوشحالش کنی .... من که از کارم لذت می برم :) تازه اینجا چند تا دوست پيدا کردم .مگه زندگی غير از اين چيز هاست ؟

ساناز

من هم در اين دو سال دوست های خوبی پيدا کردم ، با انجام شدن موفقيت آميز پروژه هايی که به عهده ام بوده خوشحال شدم ، يک مقداری هم تجربه کاری به دست آورده ام . ولی با اين همه حس ميکنم ديوار قطوری بين من و کارم هست که....