يولداش عزيز من از شما هيچ نشانی ندارم بنابراين اينجا جواب ميدهم

بله در ميان دوستان من مسلمانانی هستند که وحشی نيستند . جالب اينکه همين دوستان من آن مسلمانان وحشی را مسلمان نميدانند و آن مسلمانان وحشی دوستان من را ! پس برای کسی که مسلمان نيست چه دليلی وجود دارد که اين دوستان من را مسلمان بداند و آنان را ( مسلمانان وحشی را ) مسلمان نداند ؟ وقتی اکثريت با خشونت طلب ها است . از اين گذشته اسلام اين اجازه را ميدهد کسی که به پيامبر اسلام توهين ميکند را بکشند ( سب نبی و.... ) پس اين دين اجازه خشونت ميدهد . پس طبيعی است که مسلمانان خشونت طلب باشند . در ضممن من نفی مسلمانی نميکنم . من فقط ميگويم زمانی مسلمان بودم و حالا نيستم همين . نفی مسلمانی خودم را که حق دارم بکنم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
کوروش

مى دونى که حکم مرتد هم اعدامه؟ يعنى کسى که از مسلمونى برگرده، خونش حلاله… اما خارج از شوخى، من هم فقط اسم مسلمونى رو يدک مى کشم. شما هم قطعا همينطورى، و گرنه اگه رسما از اسلام برگردى اعدامت مى کنن! به نظر من دين هاى شرقى خيلى بهتر از دين هاى غربى هستند

سمن

د همين قوانين نازش من رو کشته! مثل همون قانونی که بواسطه به دنيا اومدن توی يه خانواده مسلمان اسممون شده مسلمان و ...

sirous

اوووه! منم خواستم بگم که شما اصن حق ندارين مسلمونی خودتون رو نفی کنين. مث اينکه سوءتفاهم پيش اومده! مصداق مرتدين و مستوجب اعدام!