عيدی

اين دو سالی که کار ميکنم بيشتر از تمام عمرم عيدی گرفته ام ولی هرگز ذره ای از لذت عيدی گرفتن آن اسکناس صد تومانی نو - که مادر بزرگ از لای قرآن در می آورد و بايد مراقب می بودی که لبههای تيزش دستت را نبرد - را دوباره حس نکرده ام .

/ 1 نظر / 3 بازدید
سوم شخص مفرد

سلام وسال نو مبارک.....امیدوارم سال خوبی رو با همسر محترمتون شروع کرده باشی و با موفقیت و پیشرفت ادامه بدید از طرف من به ایشون هم عید رو تبریک بگید.................راستی تخم مرغ رنگی رو فراموش کردی ! ....................ارادتمند : سوم شخص مفرد