چای سبز مینوشیم و ابی گوش میکنیم ، ستاره های سربی ؟ نه بابا قضیه نارسیسیم و این حرفهاست :

بانوی موسیقی و گل شاپری رنگین کمون
به قامت خیال من ململ مهتاب بپوشون...

قطره ام از تو من ولی درگیر دریا شدنم
دچار سحر عشق تو  در حال زیبا شدنم  ....

/ 4 نظر / 3 بازدید
.

وای... ابی.......ابی................. :)

.

نتیجه ویزا چی شد؟

شيوا

کجايی پس؟