چند وقتی است که فیلم نمیبینم . نه اینکه قصدی در کار باشد ، انگار نمیطلبد ! سخت شده برایم نشستن و نگاه کردن . فیلم را فقط در سالن تاریک سینما دوست دارم ببینم ، چون فکر میکنم فیلم برای دیدن در چنین فضایی طراحی شده . ولی وضعیت اکران فیلمها در ایران اصلا نیاز به فیلم دیدن را برطرف نمیکند . فیلم خوب کم است و فیلمهای روز دنیا که اکران میشوند آنقدر بیرحمانه قیچی میشوند که گاهی فیلم دیگری را در واقع دیده ای .....

در عوض بیشتر میخوانم . بدون داشتن کتابی در حال خواندن زندگی ام نمیگذرد . تا قبل از تمام شدن یک کتاب باید سری به شهر کتاب بزنم تا باز خوراکی برای خواندن پیدا کنم . حس میکنم زندگی ام وابسته به خواندن شده ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
سيروس

نمييييييييييييييخوام! من حوصلهکتاب خوندن و فيلم برای ديدن ندارم