مهرورزی با کارگران اعتصابی شرکت واحد :

صد ها تن از کارگران و خانواده هاي آنها مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و چند اتوبوس، کارگران دستگير شده را به بند ويژه امنيتي زندان اوين برد.

به نظر من وظيفه ماست که نگذاريم مردم در اين مورد بي اطلاع بمانند . همه به اينترنت دسترسی ندارند . هر کدام از ما ميتوانيم اين خبر را به چند نفری اطلاع دهيم . من که از دايی شوهرم شروع ميکنم که شعارهای مهرورزی و نفت سر سفره مردم را باور کرده و بر اساس اين باور رای داده !

/ 3 نظر / 6 بازدید
عطا

ساناز جان، لینکی که گذاشتی فیلتر شده...

alikit

داشتم اين دورو ور قدم ميزدم گفتم يه سری به شوما بزنم و وبلاگتون رو منور سازم...اگه اين رارنده ها هرکدومشون پروژهء دختره رئيس شرکتشون دستشون بود هيچ وقت به فکر همچين کارهای خلاف شان نمی افتادن و مثله آدم ميشستن واسه کارانهء ۳۰ درصدی تا صبح سوزن می زدن.

شيوا

سايت روزآنلاين فيلتره. اگه می‌شه متن خبر رو اين‌جا بذار.