فردا

از حالا دارم به فردا فکر می کنم :
فردا را مرخصی گرفته ام که بروم نمايشگاه ، شايد مرجان هم بيايد .
را ستش از اينکه يک روز کامل نبايد به IC و هويه و ......فکر کنم خوشحالم .
تنوع همين .

/ 1 نظر / 5 بازدید
شيوا

خوش بگذره! غرفهء هندي هاي عزيز رو فراموش نكن!:)