خداحافظی

گرچه خداحافظی تلخ است .
اما ماندن سکون است و رفتن زندگی .
و انسان شايسته زيستن است ، نه برازنده سکون .

شيوا عزيز
شاد باشی و پيروز


امروز تو شرکت يک جشن کوچک داريم برای خداحافظی از شيوا

/ 0 نظر / 3 بازدید