ميدونستين يک سوپ خوب ميتونه معجزه کنه ؟ آره ميتونه من امتحان کردم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
بي بي

سوپ مرغ برای سرما خوردگی عاليه. بقيه خواص سوپ رو نمی‌دونم!