باران آمد

دیروز وقتی یادداشت زیر را نوشتم و فرستادم ، ناگهان صدای باران گوشم را پر کرد . اتفاق یا هر چیزی که بود اشک به چشمانم آورد . بارونو دوست دارم هنوز ، چون...

/ 0 نظر / 3 بازدید