بم ، زلزله ...

همه شهر ويران شده. همه چيز زير آوار مانده .
جسد مرده ها همه جا هست .
قربانيان زلزله به 20 هزار نفر رسيد.

هيچ چيز برای گفتن ندارم . هنوز هيچ چيز به فکرم نميرسد ./ 3 نظر / 3 بازدید
بي بي

يه وبلاگ يک عده درست کرده اند به منظور کمک. من لوگوش را گذاشتم تو وبلاگم. تو متن امروز اگه دوست داشتی بيا شايد کمکی از دستمون بر بياد. zelzelehebam.persianblog.ir اين آدرس خود وبلاگه است. پيروز باشي.

جادي

تاسف ؟ ناراحتی... دفعه پيش به خودم قول داده بودم يک گروه متمرکز برای کمک ترتيب بديم... اين بار شايد شروع خوبی بشه... سيل شمال خيلی دردناک بود. نه فقط خود حادثه که حماقت ما.... اين بار هم همونقدر احمقيم و بی عمل.