اول مهر، روز خاطره ها

برای من که اول مهر بيشتر شدن ترافيک بود و زودتر تاريک شدن هوا و کمی يادآوری خاطرات و ...

/ 2 نظر / 3 بازدید
گیان

تو خانواده ما هم اول مهر ۴۶سال هست هست که حال و هوايی ديگه داره

دانشجو

شماره ی من۰۹۱۶۳۹۲۳۶۷۳است. متولد۱/۷/۶۷ام. من منتظرم...