امروز اول شهريوره . من هميشه نسبت به شروع اين ماه حس ويژه ای دارم . شايد تاثير تعطيلات تابستانی باشد . شروع پايان . امتحانات تجديدی و خريد وسايل مدرسه .

راستی امروز روز بزرگداشت ابوعلی سينا و روز پزشک است . و به همين مناسبت يک خبر با مزه از راديو شنيدم انجمن بوعلی سنا برای اولين بار در ايران ديروز در همدان شروع به کار کرد . تا بحال در ۷ کشور جهان اين انجمن شروع به کار کرده . به نظر شما اين يک کم عجيب نيست که انجمن بوعلی سينا بعد از هفت کشور ديگه در ايران شروع به کار بکند ؟ هيچ علاقه ای به حفظ همين يک ذره آبروی به ارث رسيده از گذشته  هم  نداريم . چه رسد به ايجاد افتخار جديد . حتی در المپيک !

/ 1 نظر / 3 بازدید
naarenj8

شما هميشه به من لطف داشته ای. و من قدرش را هم خوب می دانم.