خبر ناگهانی و قطعی بود : دو نفر از دانشجويان گروه کوهنوردی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ......

تمام خاطراتم از کوه و گروه کوهنوردی دوره ميشود .

بچه ها از ما جوانتر بودند و نظرات ما برايشان زيادی محافظه کارانه بود . حق داشتند ، ما هم تحمل بزرگتر ها را نداشتيم . ولی نميتوانم خودم را ببخشم شايد اگر گروه را تنها نميگذاشتيم . اين اتفاق نمی افتاد . ما پيرتر و محتاط تر بوديم .

دلم برای گروهی ميسوزد که به احتمال زياد قربانی يک اتفاق ميشود . گروهی که با تلاش تک تک ما پا گرفت و رشد کرد . دلم برای جوانانی ميسوزد که يک دريچه ديگر به رويشان بسته ميشود . و دلم برای دو جوان ميسوزد که جانشان را در پرتگاه های دالانکوه از دست دادند . دلم برای تمام قله هايی که فتح نکرده بودند ميسوزد . و دلم برای تمام قله هايی که فتح نخواهد شد ميسوزد .

تحمل مراسم تشييع جنازه و ختم و... ندارم . تنها به سوگی عميق نشسته ام . ببخشيد ، حالتان را گرفتم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
سمن

همه دارن نهایت سعیشون رو می کنن که این اتفاقاتی که براشون نگران هستی نیفته٬ نمی ذاریم دریچه ها به رومون بسته بشه٬ همه بچه ها انگیزه هاشون برای کوه رفتن محکم تر شده٬ این رو مطمئن باش. درد از دست دادن این دو نفر برای هممون سنگینه ٬خیلی سنگین ولی خوشبختانه بچه ها خودشون رو نباختن٬دارن تمام تلاششون رو می کنن که همه چیز درست بشه و مطمئن باش که می شه٬البته به کمک همتون و همفکریتون نیاز هست...

banoo

متاسفم ساناز جون واقعا متاسفم.