سلام تهران

خوابم می‌آد اما دارم مقاومت می‌کنم.

دچار گم شدگی شب و روز می‌باشم.

پایان پیام

/ 3 نظر / 22 بازدید
سارا

بخواب مقاومت نکن بعد از دو روز درست میشه[قلب]

فامی

هنوز بیدار نشدی ؟؟؟؟ بیا بگو خوبی و همه چی آرومه