بر دل نمی‌نشیند

 

حرف‌هایی هم هست که می‌شنویشان. منطقن قرار است دل‌نشین باشند، اما نیستند. انگار سر می‌خورند از روی پوستت و راه به دلت نمی‌برند حتی. چه رسد که بخواهند جاگیر دلت بشوند. دل توست که پذیرا نیست یا حرف است که از دل برنیامده؟

/ 5 نظر / 4 بازدید
سارا

از دلی که با دل تو ÷یوند داشته باشد برنیامده!

کتا

ووی خاک به سرم حرفای منو میگی؟

فامی

هر حرفی زمان داره -یعنی تو یه زمانی منتظری بشنوی -زمانش که گذشت دیگه به دل نمیشیه انگار تاریخ مصرفش گذشته !